Essència del dia

Aprenentatge feliç: entrevista a Ramon Roldan

Els infants són curiosos per naturalesa. A mesura que van creixent, podem observar com es van orientant cap a interessos i àmbits concrets. Cada nen, cada nena, és diferent, i cada aprenentatge també hauria de ser diferent, especial. Cada  jornada escolar hauria de ser un dia més de felicitat, perquè el fet d’aprendre hauria de ser un plaer.

Entrevistem a Ramon Roldan. Mestre de primària en l’especialitat d’Educació Física. Tutor de 3r a  l’Escola Sant Climent, a Sant Climent de Llobregat. Té 33 anys i és aficionat a nedar en aigües obertes.  Ens explica la seva visió de l’aprenentatge a l’escola i com ell viu la seva realitat com a mestre.

Com definiries la teva escola?

L’Escola Sant Climent la definiria com a “viva”. Els mestres que en formem part estem en constant formació per millorar com a mestres, els alumnes vénen amb moltes ganes a l’escola i sempre hi ha una porta oberta a les famílies per ajudar i formar part del procés d’ensenyament dels infants.

Parla’ns de l’equip docent de l’escola St. Climent. Com treballeu com a equip?

L’equip docent de l’escola és un gran equip. Un equip amb idees diverses que fa que els alumnes s’enriqueixin d’aquesta diversitat. L’escola té una línia de treball on els protagonistes del procés d’ensenyament-aprenentatge són els infants, potenciant aquelles activitats que generen plaer per arribar a l’aprenentatge.

Com aprèn un infant de la teva classe?

Concretament a la nostra aula, els alumnes passen 13 sessions amb el mestre tutor. Són sessions on treballem de manera globalitzada, és a dir, treballem les diferents àrees a través dels interessos que es generen a l’aula, què en són molts. Entre tots busquem un tema motivador i a través d’aquest tema anem definint les diferents activitats que ens fan arribar als continguts i a les competències que marca el currículum de la Generalitat.

Quin és el teu rol com a mestre?

El meu objectiu consisteix en que els alumnes vinguin feliços a l’escola, tinguin ganes d’aixecar-se cada matí per veure els seus companys i companyes. Passen moltes hores de la seva vida a l’escola i amb un bon estat d’ànim és molt més fàcil aprendre. Definiria el meu rol com a guia, perquè els protagonistes del procés són els infants. Ells mateixos s’autoavaluen i co-avaluen, el mestre els dirigeix cap allà on pretén que arribin. La classe seria com un formatge amb foradets i tu els has d’anar dirigint perquè ells escullin quin és el foradet més adequat en cada situació.

Quins valors creus que una escola ha de potenciar per ajudar a créixer als ciutadans del segle XXI?

Jo destacaria valors com el companyerisme i la solidaritat.  Jo sempre explico que l’objectiu final no és que els nens i nenes sàpiguin molt d’un tema en concret, l’objectiu final és que siguin bones persones i amb tots els valors que això implica. Això sí, cada nen i nena a d’arribar al seu màxim potencial i a això no hi hem de renunciar.

Quin ha estat el darrer tema que han tractat els infants de la teva classe?.  Com l’heu abordat?

Aquest trimestre hem treballat el tema de l’aigua. Va ser un tema escollit en conversa amb el gran grup. Cada alumne/a havia de portar, com a deures de Nadal, qualsevol informació sobre l’aigua. Al tornar de vacances tots van exposar la informació que duien. D’aquesta informació que va dur cada nen/a van sorgir diferents aspectes a conèixer sobre l’aigua: el cicle de l’aigua, els animals marins en perill d’extinció, com arriba l’aigua a les nostres cases, d’on surt la sal, l’aigua potable, etc. S’han fet grups de treball i cada grup és responsable de cercar informació i exposar-la davant dels companys. Un cop exposat el treball -que pot ser per mitjà de power point, pòster, experiment, etc.-, els companys co-avaluen i fan crítiques constructives per millorar. També confirmen si han entès la informació exposada. Després cada alumne realitza una síntesis d’allò que ha entès. Surten punts molt interessants i resums molt ben estructurats que també són compartits amb la resta dels companys.

Els infants tenen decisió a l’hora de seleccionar els temes que treballeu a l’aula?.  Quines actituds promoveu amb el protagonisme que doneu als vostres infants?.

Total decisió. Entre tots parlem, consensuem i decidim. Fem moltes converses per seleccionar el tema a treballar. Fomentem el que s’escoltin amb respecte i es proposin idees amb més facilitat. Treballem amb el respecte de les idees que cadascú exposa i vetllem perquè tothom sigui escoltat. Així és com arribem a acords i a molts aprenentatges.

Per cert, ens pots descriure l’aula en la que els teus alumnes aprenen?

A l’aula de 3erB els alumnes s’asseuen en forma de gran quadrat. Sobretot és molt útil en els moments en que fem converses de grup, ja que no hem d’anar modificant l’estructura de la classe. Tothom es veu en tot moment i simbolitzem que estem units, en forma d’equip i sense separacions entre els alumnes i el mestre. Motes vegades l’estructura de gran grup desapareix i els agrupaments es formen de manera natural i espontània per optimitzar el treball que s’està fent en aquell moment i poden utilitzar qualsevol racó de l’aula per treballar.

L’aula està plena dels referents que anem treballant durant el curs, així mai perdem el vincle, que és vital a l’hora de seguir aprenent. No es perd mai de vista d’on ha sorgit el tema que s’està treballant.

Encara hi ha moltes escoles, la majoria, que segueixen els patrons d’aprenentatge del passat. Què es necessita per fer les coses de manera diferent?

A mi no m’agrada diferenciar els patrons d’aprenentatge ni del passat ni del present ni del futur. L’escola del passat ens ha portat a l’escola del present i algunes coses bones també ha de tenir l’escola del passat.

La qüestió primordial és que els alumnes identifiquin l’escola i els aprenentatges com  quelcom que produeix plaer, que aprendre sigui divertit no significa que els alumnes no aprenguin. Si l’aprenentatge és significatiu és aprenentatge, si no, es converteix en un tràmit a superar.  L’objectiu és que una vegada els alumnes surtin de l’escola vulguin seguir aprenent i siguin curiosos per voler superar-se dia a dia amb la seva formació i tot el que els envolta.

 

Agraïments a l’Escola Sant Climent, a Ramon Roldan i a Laia Pinilla per la seva disposició i interès en col·laborar amb Arrenca a córrer.